BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

DSCons cung cấp tới cộng đồng MEP bộ Tool chuyên sâu về Dựng hình – Combine – Triển khai dự án Cơ điện bao gồm các phần chính như sau:

  • Bộ Tool sử dụng chung cho các hệ MEPF
  • Bộ Tool dành riêng cho hệ Điều hòa thông gió (M)
  • Bộ Tool dành riêng cho hệ Điện, Điện nhẹ (E)
  • Bộ Tool dành riêng cho hệ Cấp thoát nước (P)
  • Bộ Tool dành riêng cho hệ Chữa cháy (F)